Rektangulära dyskanaler

DKR - Rektangulära dysdon för stora luftflöden


Önskas en dyskanal integreras i undertaket är DKR perfekt. Donen kan fördela stora luftflöden trots en låg bygghöjd. Är det trångt ovan undertak är detta en bra lösning då anslutningarna kan göras rektangulära och ett klassrum med 300 l/s kan klaras på ett don som bara är 200mm högt. Donen erbjuds i alla tänkbara storlekar och längder. Till restaurang ChopChop i Rosersberg har vi levererat ett väggdon av typ DKR som fördelar 1600 l/s via två 630 anslutningar på mittensektionen.
​​​​​​​
Donen kan enkelt dimensioneras med vår plugin till MagiCAD. Flera varianter finns i MagiCloud och vi hjälper gärna till att ta fram donet för ditt aktuella projekt.