Halvrunda dyskanaler

DKU - Halvrunda dysdon för skola eller annan offentlig miljö


DKU är dyskanal som monters dikt mot undertaket och placeras mitt i rummet. De finns i dimension 160mm – 400mm. Donen tillverkas i längder 0,5, 1, 1,5, 2m och kan byggas ihop till långa don, 20-30m och ibland även längre.

För klassrum så fungerar DKU bra om man önskar en dyskanal som inte samlar damm på ovansidan.  På Hushagsgymnasiet i Borlänge har man monterat två halvrunda dysdon i varje klassrum.
Kanalinklädnad finns som tillbehör.

Donen dimensioneras enkelt med vår konfigurator som även finns som plugin till MagiCAD.